"Dukha (Isang Kahig, Isang Tuka)"
by the Judas band